Tuyên bố từ chối trách nhiệm dịch

DỊCH VỤ NÀY CÓ THỂ CHỨA CÁC BẢN DỊCH ĐƯỢC CUNG CẤP bởi GOOGLE. GOOGLE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ BẢN DỊCH, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG HOẶC KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG.

Trong khi đó, không cần biết về điều đó ”.

Trang web SUPERUBORKA đã được dịch để bạn tiện sử dụng Google Dịch. Những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để cung cấp các bản dịch chính xác, tuy nhiên, không có công cụ dịch tự động nào là hoàn hảo và không thể thay thế người dịch của con người. Bản dịch được cung cấp dưới dạng dịch vụ cho người sử dụng trang web SUPERUBORKA mà không đảm bảo chất lượng. Chúng tôi không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính đúng đắn của bất kỳ bản dịch nào từ tiếng Nga sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Một số nội dung (ví dụ: hình ảnh, video, flash, v.v.) có thể không được dịch đầy đủ do các giới hạn của chương trình dịch.

Văn bản chính thức là phiên bản tiếng Nga của trang web này. Bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào trong bản dịch là tùy chọn và không ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục đích tuân thủ hoặc thực thi các nghĩa vụ theo hợp đồng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính chính xác của thông tin có trong trang web đã dịch, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Nga chính của trang web, đây là phiên bản chính thức.

Отказ от ответственности за перевод